Veranderen van voornaam

Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om je te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je je voornaam en familienaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

Je kan je voornaam laten wijzigen als:

  • Je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Om je voornaam te veranderen contacteer je de burgerlijke stand van

  • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicilieerd.
  • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd.

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Wat meebrengen

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (indien je niet in België bent geboren) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • een uittreksel uit het strafregister (indien je niet in België bent ingeschreven).

Kostprijs

Een voornaamsverandering kost 100 euro.

Transgenders betalen 10 euro.

Opgelet: als je je voornaam laat wijzigen moet je bijkomend op eigen kosten je identiteitskaart en andere officiële documenten laten vernieuwen.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.