Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Veranderen van voornaam

Je naam heeft een officieel karakter. Hij stelt je, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je je voornaam en familienaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

Je kan uw voornaam laten wijzigen als:

  • Je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Om je voornaam te veranderen contacteer je de burgerlijke stand van

  • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicilieerd.
  • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd.

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Wat meebrengen

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (indien u niet in België bent geboren) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
  • een uittreksel uit het strafregister (indien u niet in België bent ingeschreven).

Bedrag

Een voornaamsverandering kost 100 euro.

Transgenders betalen 10 euro.

Opgelet: als je je voornaam laat wijzigen moet je bijkomend op eigen kosten je identiteitskaart en andere officiële documenten laten vernieuwen.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.