Uittreksel uit het strafregister

Snel en volautomatisch met je eID of It's me

Heb je thuis een kaartlezer om je eID in te lezen? Of heb je een It's me-account? Vraag het document online aan. Dan wordt dit automatisch, veilig én snel digitaal opgestuurd. Ook als je geen eID-lezer of It's me account hebt, kan je het document online aanvragen.  Dan wordt dit per post bezorgd.

Online aanvragen

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Voorwaarden

Er zijn drie modellen:

Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Procedure

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Vraag het attest bij voorkeur online aan via het digitaal loket via de knop bovenaan of onderaan deze pagina.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kan je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

  • een andere inwoner die je een volmacht geeft.
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
    • enkel als je bloedverwant bent van de overledene.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.
  • je eigen identiteitskaart.

Uitzonderingen

Een uittreksel uit het strafregister wordt aangevraagd bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als de betrokken persoon geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (ambtshalve geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
  • in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's)
  • gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties
De uittreksels worden gratis overhandigd.
Opgelet!
Wie zich persoonlijk wil aanmelden, doet dit op de
Waterloolaan 80 (en niet 115)
1000 Brussel
Openingsuren: van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30
De aanvraag kan ook per brief, fax of e-mail naar:
FOD Justitie
DG RO - Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Fax: +32 2 552 27 82
E-mail: strafregister@just.fgov.be
Vermeld op uw aanvraag steeds uw naam en voornaam, uw adres, uw geboortedatum en –plaats, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en eventueel een kopie of scan van een identiteitsdocument.