Stemmen bij verkiezingen

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus:

  1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
  2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  3. regionale verkiezingen: in Vlaanderen kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
  4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
  5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad

Europese en regionale verkiezingen vallen in principe samen en normaal gezien vallen ook de federale verkiezingen op dezelfde datum. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
  • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Opgelet: Op 9 juni 2024 zullen voor de eerste keer 16- en 17-jarigen kunnen stemmen voor het Europees Parlement.

Procedure

De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats op 9 juni 2024 en 13 oktober 2024. Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt uitgenodigd om zich aan te melden in het stembureau. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten.

Inschrijving niet-Belgen 9 juni 2024

Inschrijving niet-Belgen 13 oktober 2024

Je moet stemmen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten. Die gemeente moet je oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. Als je bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar je vorige adres.

Wat meebrengen

  • oproepingsbrief
  • identiteitskaart

Je hebt je oproepingsbrief niet ontvangen?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of ben je je oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst Burgerzaken. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer die op de kiezerslijst is ingeschreven tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.

Contacteer de dienst Burgerzaken voor meer informatie.

Je hebt op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van je identiteitskaart moet je onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of bij het gemeentehuis (verlies). Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je aangifte doen bij de politie (zowel diefstal als verlies).

De politie of het gemeentehuis geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Uitzonderingen

Als je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Meer info

Verkiezingen 9 juni 2024

In tijden van verkiezingen stromen de vragen binnen bij de FOD Binnenlandse Zaken. Om die op een efficiënte manier te kunnen beantwoorden, hebben ze een nieuwe communicatielijn opgezet. De verkiezingswebsite is het belangrijkste referentiepunt voor het beantwoorden van bijna alle vragen.

Vind je hier toch niet het antwoord op je vraag, dan kan je met hen contact opnemen via een online formulier.