Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Stedelijke mantelzorgpremie

De stad Poperinge kent een premie toe aan mantelzorgers van Poperinge die één of meer zorgbehoevende inwonende personen op permanente en voortdurende wijze thuis verzorgen.

Voorwaarden

  1. Zorgbehoevende is 21 jaar of ouder.
  2. Zorgbehoevende en mantelzorger zijn gedomicilieerd op hetzelfde adres en wonen er effectief.
  3. Mantelzorger is meerderjarig
  4. Zorgbehoevende heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van 12 punten.
  5. Zorgbehoevende geniet een integratietegemoetkoming of een zorgbudget voor ouderen in zorgnood.

Procedure

De aanvraag dien je in de loop van het werkjaar in en uiterlijk tegen 5 december. De aanvraag moet slechts éénmalig gebeuren en wordt ieder jaar administratief herzien, aangepast aan de reële situatie.

Wat meebrengen

  • Het ingevulde aanvraagformulier. Het formulier vind je onderaan deze pagina,
  • het attest met vermelding van het aantal punten en
  • het bewijs van betaling van de integratietegemoetkoming of het zorgbudget voor ouderen in zorgnood.

Bedrag

De mantelzorgpremie bedraagt 125 EUR op jaarbasis.

Regelgeving

Het reglement houdende de toekenning van een mantelzorgpremie bepaalt onder meer de voorwaarden inzake de toekenning van de premie en de modaliteiten voor de aanvraag en uitbetaling.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 december 2011.
  • 📅 Bekendmaking op 30 december 2011.

Reglement mantelzorgpremie199,6 Kb(pdf)