Stedelijke mantelzorgpremie

De stad Poperinge kent een premie toe aan mantelzorgers van Poperinge die één of meer zorgbehoevende inwonende personen op permanente en voortdurende wijze thuis verzorgen.

Voorwaarden

  1. Zorgbehoevende is 21 jaar of ouder.
  2. Zorgbehoevende en mantelzorger zijn gedomicilieerd op hetzelfde adres en wonen er effectief.
  3. Mantelzorger is meerderjarig
  4. Zorgbehoevende heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van 12 punten.
  5. Zorgbehoevende geniet een integratietegemoetkoming of een zorgbudget voor ouderen in zorgnood.

Procedure

De aanvraag dien je in de loop van het werkjaar in en uiterlijk tegen 5 december. De aanvraag moet slechts éénmalig gebeuren en wordt ieder jaar administratief herzien, aangepast aan de reële situatie.

Wat meebrengen

  • het ingevulde aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina vindt
  • het attest met vermelding van het aantal punten
  • het bewijs van betaling van de integratietegemoetkoming of het zorgbudget voor ouderen in zorgnood.

Kostprijs

De mantelzorgpremie bedraagt 125 euro op jaarbasis.

Regelgeving

Het reglement houdende de toekenning van een mantelzorgpremie bepaalt onder meer de voorwaarden inzake de toekenning van de premie en de modaliteiten voor de aanvraag en uitbetaling.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 december 2011.
  • 📅 Bekendmaking op 30 december 2011.

Reglement mantelzorgpremie199,6 Kb(pdf)