RUP Callicannes

In de partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Poperinge dd. 21 maart 2019 is de gewenste ruimtelijke structuur voor het buitengebied uitgeschreven. Zo is ook de beleidsvisie omtrent Callicannes opgenomen. De doelstelling van het op te maken RUP Callicannes omvat het uitwerken van een nieuwe ruimtelijke visie rond de oude grenspost teneinde het gebied een nieuwe dynamiek te geven.

RUP Procedure:

Fase startnota

Het schepencollege heeft in zitting van 10 oktober 2022 de start-en procesnota van het RUP Callicannes goedgekeurd. Nu volgt een raadplegingsperiode die 60 dagen duurt. Dit is een periode van inspraak. De publieke raadpleging voor dit RUP loopt van 7 november 2022 tot en met 5 januari 2023.

Infomoment

De startnota wordt toegelicht op vrijdag 2 december 2022 tussen 16 u. en 20 u. onder de vorm van een infomarkt. Deze gaat door in het modulaire gebouw, Callicannesweg (op de parking) te Callicannes

Schrijf je vooraf in via omgevingsdienst@poperinge.be of 057 34 62 86.

Het verslag van deze vergadering vind je hier: 

Hoe dien je een reactie in tijdens de publieke raadpleging?

Opmerkingen indienen tijdens de raadplegingsperiode kan tot uiterlijk 5 januari 2023 via:

  • e-mail aan omgevingsdienst@poperinge.be
  • een brief t.a.v. het College van burgemeester en schepenen van Poperinge, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge
  • een brief tegen ontvangstbewijs afgeven bij de Omgevingsdienst, Veurnestraat 22 te 8970 Poperinge

Documenten startnota

De documenten zijn hier digitaal raadpleegbaar:

De documenten zijn ook analoog te raadplegen bij de Omgevingsdienst tijdens de periode van de publieke raadpleging.

Fase Scopingnota

Het document is hier digitaal raadpleegbaar: