Ondersteuning lokaal jeugdwerk

Dit reglement regelt de subsidiëring van het jeugdhuis en de speelpleinwerkingen (via convenanten), van Poperingse jongeren die vorming volgen (met het oog op participatie in het lokaal jeugdwerk) en van jeugdgerichte projecten.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 29 oktober 2021.

Subsidiëring jeugd-, sport- en cultuurverenigingen

Ondersteuning lokaal jeugdwerk70,4 Kb(pdf)