Nietig verklaren van een huwelijk

De nietigverklaring van het huwelijk betekent dat het huwelijk wordt geacht nooit te hebben bestaan. De rechtbank spreekt een nietigverklaring uit.

Voorwaarden

Een huwelijk kan nietig verklaard worden als:

 • de toestemming van de echtgenoten ontbrak.
 • een minderjarige huwde zonder dat de leeftijdsvoorwaarde werd opgeheven. Zodra de betrokken partner of beide partners gedurende zes maanden achttien jaar zijn, kan de nietigverklaring niet meer geëist worden.
 • het huwelijk is voltrokken ondanks het bestaan van een huwelijksbeletsel wegens verwantschap.
 • er sprake is van bigamie.
 • de echtgenoten het huwelijk opzettelijk in het buitenland zijn aangegaan om zich te onttrekken aan de Belgische wettelijke huwelijksvoorwaarden.
 • het huwelijk voltrokken is door een onbevoegde ambtenaar.
 • het huwelijk niet in het openbaar voltrokken is.
 • het gaat om een schijnhuwelijk of een gedwongen huwelijk.
 • ...

Een nietigverklaring kan geëist worden door:

 • de echtgenoten zelf
 • alle belanghebbenden
 • het openbaar ministerie

Procedure

Wil je zelf een nietigverklaring vragen, dan dien je een verzoekschrift in bij de rechtbank van eerste aanleg. Hiervoor neem je best contact op met een advocaat.

Zodra er een vonnis van de rechtbank is, waartegen geen beroepsprocedure meer mogelijk is, wordt het vonnis opgenomen in de databank akten burgerlijke stand (DABS). Dat gebeurt op verzoek van diegene die de nietigverklaring vroeg of op last van het Parket van de Procureur des Konings als hij de vordering instelde.

Kostprijs

De overschrijving is gratis.

Regelgeving

Artikelen 180 tot 202 van het Burgerlijk Wetboek.