BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Brandpreventie

De brandweer geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen bij:

  • de organisatie van manifestaties
  • bouw- en milieuvergunningsaanvragen
  • interventieplannen voor bedrijven
  • ...

Brandpreventieadviseur: gratis advies brandveiligheid

De brandweer heeft enkele brandpreventieadviseurs in dienst. Hun taak is om inwoners te wijzen op de risico’s van een brand. De brandpreventieadviseurs leveren gratis advies: aan huis bij de burger zelf of tijdens voordrachten voor verenigingen, organisaties... Verder organiseren ze ook op lokaal niveau voorlichtingscampagnes en evenementen rond deze themathiek.

Procedure inzake brandpreventie (afleveren van attesten)

Een vraag voor een brandweeradvies (afleveren van een brandpreventieattest) wordt gericht aan de burgemeester die de brandweer opdracht geeft een brandpreventieverslag op te stellen conform de geldende reglementeringen. Voor vragen en informatie kun je terecht op brandpreventie@poperinge.be.

 

Foto's

  • Brandpreventieadviseurs in actie tijdens de wekelijkse vrijdagmarkt te Poperinge.