BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Crisisopvang

Huize Proventier is ingeschakeld in het regionaal crisisopvangnetwerk van de Welzijnsraad Ieper.  Wanneer buiten de kantooruren mensen in een crisissituatie verkeren, zal de lokale politie beroep doen op het Crisisopvangnetwerk van de Welzijnsraad regio Ieper.  Heel wat instanties hebben zich akkoord verklaard om in een beurtrol mensen in noodsituaties heel tijdelijk op te vangen tot de eerstvolgende werkdag.  Het Woonzorgcentrum Huize Proventier heeft zich hiertoe ook geëngageerd en stelt een kamer ter beschikking voor deze crisisopvangsituaties. 

 

Op deze pagina