Wespen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Intergemeentelijke samenwerkingen met rechtspersoonlijkheid