BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Begeleidingsteam voor starters

Heb je er altijd al van gedroomd om een eigen winkel uit te baten? Sta je te popelen om je eigen concept uit te werken, maar heb je nood aan begeleiding van een financieel expert, een boekhoudkundig expert, een communicatie-marketing expert of een bouwexpert? Doe dan een beroep op ons gratis begeleidingsteam voor kandidaat-ondernemers en starters.

Gratis begeleiding

Ons begeleidingsteam bestaat uit Jan Pyck (boekhoudkundig expert), Marc Bonte (financieel expert), Bavo Goos (communicatie-marketing expert) en Jurgen Buseyne (bouwexpert).

Het team is er voor alle natuurlijke of rechtspersonen die een idee of plan hebben om een eigen zaak op te starten, die effectief op het punt staan een eigen zaak te starten of die dat minder dan een half jaar geleden gedaan hebben op het grondgebied van Poperinge. Tijdens de looptijd van de begeleiding dien je actief op zoek te gaan naar een geschikt pand om je zaak te starten of dien je reeds een geschikt pand gevonden te hebben.

De gratis begeleiding verloopt in vier concrete fasen:

 1. Na je kandidatuur wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek met de dienst Lokale Economie. Op deze manier krijgen we een goed beeld van je idee of project en van de nodige begeleiding om je idee of project uitvoerbaar te maken.
 2. Na dit gesprek maken we samen een op maat gemaakt plan van begeleiding op. De begeleiding bestaat uit maximum 12 sessies van telkens 2 uur die verspreid kunnen worden over maximum 3 jaar. Per begeleider - de financieel expert, de boekhoudkundig expert en de communicatie-marketing expert - moeten er minimum 2 sessies gevolgd worden. De overige 6 sessies worden verdeeld over de vier experts.
 3. Hierna volgt de begeleiding. Bij het volgen van de sessies wordt een zekere inzet van je verwacht zodat er een dynamische interactie kan ontstaan tussen jou en de begeleider.
 4. Na de begeleiding volgt een digitale enquête om het begeleidingsteam te evalueren en desgevallend bij te sturen.

Goesting gekregen?

Inschrijven voor het begeleidingsteam is heel eenvoudig. Vul het inschrijvingsformulier hieronder in. Vergeet niet om naast het inschrijvingsformulier ook volgende bijlagen te verzamelen:

 • Een voor kennisname én aanvaarding ondertekend exemplaar van het reglement (zie document hieronder);
 • Een document waaruit blijkt dat je wettelijk bekwaam bent en niet in staat bent van faillissement of onvermogen verkeren of verkeerd hebben voorafgaand aan de kandidaatstelling;
 • Een document waaruit blijkt dat je geen schulden hebt aan de fiscus of de sociale zekerheid (achterstallige belastingen of sociale bijdragen);
 • Een attest van goed, zedelijk gedrag;
 • De vereiste attesten, diploma’s of andere documenten om de beoogde zaak te kunnen uitbaten en/of om een ondernemingsnummer te verkrijgen;
 • Een duidelijke en gemotiveerde beschrijving van je project of concept;
 • Een aanzet tot businessplan die de haalbaarheid van je project of concept illustreert met een prognose van inkomsten en uitgaven.

Het inschrijvingsformulier en de bijlagen kun je op twee manieren indienen:

Meer info?

Neem contact op met de dienst Lokale Economie (lokale.economie@poperinge.be of 057 34 66 93).

 

Meer Info & bijlagen

Reglement begeleidingsteam - 96 Kb Reglement begeleidingsteam 96 Kb
Inschrijvingsformulier begeleidingsteam - 52 Kb Inschrijvingsformulier begeleidingsteam 52 Kb