BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Premies en subsidies

 

Meer Info & bijlagen

* Aanvraagformulier bijenvriendelijke groenbedekkers - 174 Kb * Aanvraagformulier bijenvriendelijke groenbedekkers 174 Kb
* Aanvraagformulier bodem- en mestontledingen - 210 Kb * Aanvraagformulier bodem- en mestontledingen 210 Kb
* Aanvraagformulier gidsbeurten - 31 Kb * Aanvraagformulier gidsbeurten 31 Kb
* Aanvraagformulier groenbedekkers - 179 Kb * Aanvraagformulier groenbedekkers 179 Kb
* Aanvraagformulier hemelwaterinstallatie - infiltratievoorziening - 51 Kb * Aanvraagformulier hemelwaterinstallatie - infiltratievoorziening 51 Kb
* Aanvraagformulier hopteelt - 259 Kb * Aanvraagformulier hopteelt 259 Kb
* Aanvraagformulier jeugdgerichte projecten - 195 Kb * Aanvraagformulier jeugdgerichte projecten 195 Kb
* Aanvraagformulier kleine landschapselementen - 25 Kb * Aanvraagformulier kleine landschapselementen 25 Kb
* Aanvraagoformulier lokale economie - 310 Kb * Aanvraagoformulier lokale economie 310 Kb
* Aanvraagformulier zwaluwnesten - 44 Kb * Aanvraagformulier zwaluwnesten 44 Kb
Aanleg van hemelwaterputten - 46 Kb Aanleg van hemelwaterputten 46 Kb
Begeleide natuureducatieve activiteiten - 1.1 Mb Begeleide natuureducatieve activiteiten 1.1 Mb
Bestrijding overlast katten - 137 Kb Bestrijding overlast katten 137 Kb
BLOSO-impulssubsidie - 747 Kb BLOSO-impulssubsidie 747 Kb
Bodem- en mestonledingen - 659 Kb Bodem- en mestonledingen 659 Kb
Carnavalsadviesraad - subsidiëring carnavalsverenigingen - 692 Kb Carnavalsadviesraad - subsidiëring carnavalsverenigingen 692 Kb
Culturele verenigingen en organisatie - 49 Kb Culturele verenigingen en organisatie 49 Kb
Drugpreventie - 126 Kb Drugpreventie 126 Kb
Erkenning en ondersteuning lokaal jeugdwerk - 69 Kb Erkenning en ondersteuning lokaal jeugdwerk 69 Kb
Erkenning sportclubs en toekenning stedelijke sporttoelagen - 105 Kb Erkenning sportclubs en toekenning stedelijke sporttoelagen 105 Kb
Geboorte- of adoptiepremie - 347 Kb Geboorte- of adoptiepremie 347 Kb
Handelsvereningen en de stedelijke raad voor lokale economie - 1 Mb Handelsvereningen en de stedelijke raad voor lokale economie 1 Mb
Heraanleg private wegen - 999 Kb Heraanleg private wegen 999 Kb
Herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal - 308 Kb Herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal 308 Kb
Hopsector - 784 Kb Hopsector 784 Kb
Inzaaien groenbedekkers - 820 Kb Inzaaien groenbedekkers 820 Kb
Jeugdsportsubsidiereglement - 866 Kb Jeugdsportsubsidiereglement 866 Kb
Jubilerende milieuverenigingen - 897 Kb Jubilerende milieuverenigingen 897 Kb
Jubilerende socio-culturele vereningen - 18 Kb Jubilerende socio-culturele vereningen 18 Kb
Jumelageraad - subsidiëring jumelageactiviteiten - 331 Kb Jumelageraad - subsidiëring jumelageactiviteiten 331 Kb
Kwaliteitslabel fuiven - 255 Kb Kwaliteitslabel fuiven 255 Kb
Lokaal cultuubeleid. Creatie nieuw cultureel werk - 196 Kb Lokaal cultuubeleid. Creatie nieuw cultureel werk 196 Kb
Lokaal cultuurbeleid. Vorming en workshops - 67 Kb Lokaal cultuurbeleid. Vorming en workshops 67 Kb
Mantelzorgpremie - 200 Kb Mantelzorgpremie 200 Kb
Milieuprojecten door erkende jeugdwerkverenigingen - 22 Kb Milieuprojecten door erkende jeugdwerkverenigingen 22 Kb
Onderhoud kleine landschapselementen - 848 Kb Onderhoud kleine landschapselementen 848 Kb
Onderhoud zwaluwkolonies - 309 Kb Onderhoud zwaluwkolonies 309 Kb
Opwaarderen veldkapelletjes - 62 Kb Opwaarderen veldkapelletjes 62 Kb
Sociaal-pedagogische toelage - 227 Kb Sociaal-pedagogische toelage 227 Kb
Straat-, buurt-, wijk- en feestcomités - 589 Kb Straat-, buurt-, wijk- en feestcomités 589 Kb
Voorschoolse kinderopvang - 824 Kb Voorschoolse kinderopvang 824 Kb
Functioneel renoveren en impulssubsidie private huurmarkt - 465 Kb Functioneel renoveren en impulssubsidie private huurmarkt 465 Kb
Subsidiereglement functioneel renoveren en impulssubsidie private huurmarkt - 138 Kb Subsidiereglement functioneel renoveren en impulssubsidie private huurmarkt 138 Kb
Ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen - 206 Kb Ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen 206 Kb
Verbindend schoolklimaat basisonderwijs - 93 Kb Verbindend schoolklimaat basisonderwijs 93 Kb