BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Hernieuwen van concessie

Voor het hernieuwen van de concessie op een grafzerk moet schriftelijk een aanvraag ingediend worden bij het stadsbestuur en dit voor de vervaldatum van de concessie. Een aanvraagformulier kan je afhalen op de dienst burgerzaken of kan je hieronder downloaden.

Een vervallen concessie kan hernieuwd worden voor een termijn van 10, 20 of 30 jaar te rekenen vanaf de vervaldatum van de concessie. Voor deze hernieuwing wordt een bedrag van respectievelijk 200 euro, 300 euro of 400 euro aangerekend.

Indien er geen hernieuwing van de concessie wordt aangevraagd of indien de betaling van het tarief niet of laattijdig volgt, vervalt de concessie, wordt het betrokken grafmonument eigendom van het stadsbestuur en wordt het monument verwijderd.

 

Meer Info & bijlagen

Aanvraagformulier hernieuwing concessie - 127 Kb Aanvraagformulier hernieuwing concessie 127 Kb