BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Hinderpremie

Als uw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat u krijgt om u te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

Als u door die openbare werken uw vestiging tijdelijk moet sluiten, kunt u een bijkomende sluitingspremie krijgen.

De hinderpremie en de sluitingspremie vervangen vanaf 1 juli 2017 de rentetoelage hinder openbare werken (externe website) en de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen (externe website).

Meer informatief kunt u terugvinden op https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/hinderpremie.

 

Op deze pagina