BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Stormschade / wateroverlast: noodnummer 1722

Ontlast de noodcentrales en gebruik het noodnummer 1722 voor al je meldingen rond stormschade en wateroverlast (bv. ondergelopen kelder of omgewaaide boom op de openbare weg). Gebruik het Europese noodnummer 112 enkel voor dringende en levensbedreigende situaties waarbij mensen of dieren betrokken zijn.

Enkele tips die je kunnen helpen vooraf:

✅ Zet binnen / maak vast wat door de wind meegevoerd kan worden, bvb. tuinmeubelen, trampoline.
✅ Zorg dat je huisdieren binnen zitten.
✅ Is er een afvalophaling? Zet je afval zo laat mogelijk buiten of wacht tot de volgende ophaling.

Meer tips zijn te raadplegen op www.risico-info.be.