BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Speelstraat

Wat?

Een speelstraat is een straat die afgesloten is voor het verkeer gedurende een bepaalde periode. Deze straat is voorbehouden voor spelende kinderen en buurtbewoners. Kinderen uit de buurt kunnen zich uitleven met het speelgoed dat voorhanden is. In Poperinge kan je een speelstraat organiseren in de vakantieperiodes (paas-, zomer- en herfstvakantie). Aanvragen sturen naar de jeugddienst minstens vier weken vóór datum.

Wanneer?

  • Tussen max. 13.30 u. en max. 21 u.;
  • Herfst- kerst en krokusvakantie: telkens 1 vaste dag (per week);
  • Paasvakantie: een aaneensluitende periode van maximaal 3 dagen OF 1 vaste dag per week;
  • Zomerperiode (20 juni t.e.m. 20 september): een aansluitende periode van maximaal 3 dagen of 1 vaste dag per week in juli en augustus.


Voorwaarden

  • De straat moet een woonstraat zijn;
  • Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur;
  • De omliggende straten blijven bereikbaar;
  • 2/3 van de bewoners moeten akkoord zijn met het inrichten van een speelstraat;
  • Er zijn minimum 3 buurtbewoners die zich verantwoordelijk stellen voor het organiseren van een speelstraat. Zij zijn het aanspreekpunt voor de stad en bewoners van de straat;
  • De speelstraat wordt tijdelijk afgesloten door het plaatsen van voldoende hekken waaraan een verkeersbord C3 bevestigd is met daarbij een onderbord “speelstraat’ vermeld staat.

Hoe werkt het?

Het organiseren van een speelstraat begint met het indienen van een aanvraagformulier (zie bijlage: aanvraagformulier). De aanvraag stuur je op naar Jeugddienst Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge (tel. 057/33 26 29 – jeugddienst@poperinge.be). Als je een aanvraag indient moet er ook een bewonersenquête (zie bijlage: bewonersenquête) worden bijgevoegd.

Na het indienen van de aanvraag en bewonersenquête bekijkt de stad of er aan alle voorwaarden voldaan is. De meters/peters worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van College van Burgemeester en Schepenen. Daarna wordt er een afsprakennota (zie bijlage: afsprakennota) opgemaakt. Deze nota kan je ondertekenen bij de jeugddienst. Ten slotte spelen maar!

Meer info

Verdere vragen? Contacteer de jeugddienst Poperinge (057 33 26 29 – jeugddienst@poperinge.be).

 

Meer Info & bijlagen

Infobundel speelstraat - 463 Kb Infobundel speelstraat 463 Kb