BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift of militieattest heet tegenwoordig 'stamboekuittreksel'. Het toont aan of mannen geboren vóór 1 januari 1976 hun dienstplicht vervuld hebben of ervan vrijgesteld zijn. Zij hebben het soms nodig voor bv.:

    • hun pensioenaanvraag
    • een sollicitatie
    • mutualiteit

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.

Mannen geboren vanaf 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de dienstplicht. De dienstplicht is immers afgeschaft sinds 1994.

Hoe kom ik aan een militiegetuigschrift of een stamboekuittreksel?

Defensie regelt dit voor u. Bezorg er uw aanvraag met vermelding van uw uitgebreide contactgegevens, uw rijksregister- of stamnummer en de periode waarin u als militair in werkelijke dienst was via het contact@mil.be, 0800.333.48 of per post aan het volgende adres:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het Stamboek
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

 

 

Op deze pagina