BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Subsidie kleine landschapselementen

Wat?

 • Een subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, knotbomen en poelen.

Specifieke voorwaarden?

 • Enkel voor het onderhoud van streekeigen plantensoorten.
 • Enkel voor kleine landschapselementen in het buitengebied (niet in woonzone).
 • Hagen moeten minstens 3 jaar oud zijn en houtkanten minstens 5 jaar oud.
 • Het onderhoud van hagen kan één maal per jaar aangevraagd worden.
 • Het onderhoud van houtkanten kan om de 5 jaar aangevraagd worden.
 • Het onderhoud van knotbomen kan om de 6 jaar aangevraagd worden.
 • Het onderhoud van poelen kan om de 10 jaar aangevraagd worden.
 • Hagen, houtkanten en poelen, waarvoor landbouwers een beheersovereenkomst kunnen afsluiten met de VLM, komen niet in aanmerking.

Subsidiebedrag?

 • De subsidie voor kleine landschapselementen bedraagt :
  • 0,50 euro per meter haag
  • 0,14 euro per vierkante meter houtkant
  • 12,50 euro per knotboom
  • 74,50 euro per poel van tussen de 25 m² en de 50m² en 149 euro per poel groter dan 50 m²
 • Per aanvrager bedraagt de subsidie maximaal 250 euro per jaar.

Hoe aanvragen?

 1. Vul het aanvraagformulier in.
 2. Voeg een plannetje of schets toe van waar de haag, de houtkant, de knotbomen en/of de poel zich bevinden.
 3. Bezorg het aanvraagformulier en de bijlage op één van de volgende manieren aan Stad Poperinge:
  • Per post: aan Stad Poperinge, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
  • Afgeven in de milieudienst in de Veurnestraat 55.
  • Per e-mail: aan milieu@poperinge.be.
 

Meer Info & bijlagen

Subsidie kleine landschapselementen - 25 Kb Subsidie kleine landschapselementen 25 Kb
Subsidie kleine landschapselementen - Wilgen-knotten