BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

De stedelijke raad voor lokale economie

De stedelijke raad voor lokale economie is het overkoepelende orgaan van de diverse handelscomités. Het is één van de erkende stedelijke adviesorganen. Het treedt op als tussenschakel tussen het stadsbestuur en de lokale middenstand/KMO's. De stedelijke raad voor lokale economie geeft advies over diverse zaken in verband met handel en industrie in de stad, zoals de subsidie-aanvragen, centrumontwikkeling, socio-economische vergunningen.

 

Meer Info & bijlagen

Werkings- en investeringssubsidies voor de handelsverenigingen en de stedelijke raad voor lokale economie - 140 Kb Werkings- en investeringssubsidies voor de handelsverenigingen en de stedelijke raad voor lokale economie 140 Kb
Statuten stedelijke raad voor lokale economie - 117 Kb Statuten stedelijke raad voor lokale economie 117 Kb
Leden stedelijke raad lokale economie - 13 Kb Leden stedelijke raad lokale economie 13 Kb

Nuttige adressen

Stedelijke raad voor lokale economie
John Dewulf Mail
OP Decapmaker & Partners bvba Mail
White House   Mail
Vanexem Christophe Mail
AU PETIT JARDIN BVBA Mail
Timmerwerken Dessein Alain Mail