BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken, evenementen en andere innames op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Dat biedt tal van voordelen, zoals: coördinatie tussen verschillende werken en afstemming tussen nuts- en wegenwerken; daardoor kostenbesparing en minder hinder op de weg; en het detecteren en vermijden of milderen van conflicten tussen werken, evenementen en omleidingen. Het GIPOD is daarom een ideaal werkinstrument om afspraken uit de code voor nutswerken te helpen toepassen. Het is ook meer en meer dé bron waarmee u de voorziene hinder vlotter en correcter kunt overbrengen aan inwoners en ondernemingen.