BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC)

De minister van binnenlandse zaken vraagt aan elke burgemeester om in het raam van de informatie-uitwisseling omtrent terrorisme en radicalisering een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) op te richten. Sinds eind 2016 is dit ook operationeel in Poperinge.

Of er nu mensen met radicale ideeën aanwezig zijn op het grondgebied of niet, het is nuttig om op regelmatige tijdstippen samen te komen om informatie te delen. Ook met het federale en arrondissementele niveau wordt er tips en informatie uitgewisseld.