BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Klachten

Een klacht kan je indienen als je niet tevreden bent over de manier waarop je door een medewerker van de stad of het OCMW Poperinge werd behandeld.

Je werd bv. geconfronteerd met een foutieve of onwettige handelswijze van personeelsleden, abnormale traagheid, slechte wil, uitblijven van initiatief of een manifest kwaliteitsgebrek bij het onthaal.
De klacht moet uiteraard betrekking hebben op de werking van een dienst van de stad of het OCMW, niet van een andere instantie. Anonieme meldingen en klachten worden niet behandeld. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.

De klachtencoördinator behandelt jouw klacht.

Hoe een klacht indienen?

  • Via onderstaand webformulier
  • Via mail: info@poperinge.be
  • Schriftelijk naar: stad Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge t.a.v. klachtencoördinator Jill Boudrez
  • Mondeling bij de klachtencoördinator

   • Het veld met '*' verplicht in te vullen

 

Info

klachtencoördinator: Jill Boudrez – 057 34 66 89

Het reglement kun je hieronder downloaden.

 

Meer Info & bijlagen

Reglement voor de registratie en de behandeling van klachten - 362 Kb Reglement voor de registratie en de behandeling van klachten 362 Kb