Interactieve beurs en infodag voor 55-plussers BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Centrumpunt Abele

Logo Abele

In 2011 heeft Architectenbureau Jan Maenhout in samenwerking met de stad Poperinge een belevingsonderzoek uitgevoerd naar de unieke identiteit van tien Poperingse woonkernen. Het onderzoek kadert in de thematiek rond instandhouding en opwaardering van landelijk erfgoed. Uit dat onderzoek werd beslist om 9 artistieke centrumpunten te ontwerpen die de identiteit van de dorpskern visueel weergeven. De gelijkaardige visualisatie verbindt de dorpen als deelgemeenten van Poperinge. Dankzij unieke ingrepen per dorp onderscheiden de centrumpunten zich van elkaar en wordt de identiteit van de woonkernen leesbaar gemaakt. Via visualisering van die beeldbepalende accenten willen we zo de publieke ruimte binnen het dorp revaloriseren en opwaarderen waardoor men meer aandacht krijgt voor de ruimte, ruimtelijke ordening, gevelrenovatie etc. Het ultieme verwachte effect is dat de dorpsidentiteit versterkt en het dorp dichter naar elkaar toegroeit en zich ook beter integreert t.o.v. de andere Poperingse woonkernen en het stadscentrum. Maar ook de ecologische aspecten zijn belangrijk, daarom werden duurzame materialen gebruikt voor de installaties van de centrumpunten. Het ontwerp van elk artistiek centrumpunt start telkens bij een uniform vertrekpunt: een verticale mast als hoppepaal verbonden aan een horizontale ring als ‘omkadering van lucht en wolken’.

Opdrachtgever: Stadsbestuur, Poperinge (B)

Hoofdaannemer: Petillion, Ieper (B)

Staalbouwer: Van Holme, Reninge (B)

Architect: Architectenbureau Jan Maenhout, Brussel (B)

Studiebureau: Jo Deflander ingenieur architect, Kampenhout (B)

 
Centrumpunt Abele - Centrumpunt Abele

Op deze pagina