BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Focusgroep personen met een beperking

Personen met een beperking hebben het recht om deel te nemen aan alle facetten van het maatschappelijk leven.  In het kader van het “Gelijke Kansen en emancipatiebeleid” in Poperinge wensen het stadsbestuur en het Sociaal Huis de participatie, inspraak en sociale inclusie van mensen met een beperking te bevorderen. In een inclusief Poperinge willen we dat iedereen erbij hoort.

Hiertoe werd een focusgroep opgericht. Een focusgroep is een inspraakorgaan (adviesraad) dat aan het beleid de nodige insteken geeft om participatie voor en integratie van mensen met een beperking te bevorderen. Een  focusgroep kan knelpunten signaleren, voorstellen formuleren en adviezen verstrekken inzake hulpverlening, vrijetijdsbesteding, cultuur, sociale inclusie, sensibilisering en toegankelijkheid voor personen met een beperking.

 

Meer Info & bijlagen

FOCUS februari 2015 - Verslag - 347 Kb FOCUS februari 2015 - Verslag 347 Kb
FOCUS april 2015 - Verslag - 303 Kb FOCUS april 2015 - Verslag 303 Kb
FOCUS april 2015 - Bijlage Ons Onderdak - 1.8 Mb FOCUS april 2015 - Bijlage Ons Onderdak 1.8 Mb
FOCUS april 2015 - Bijlage mantel/SPT - 477 Kb FOCUS april 2015 - Bijlage mantel/SPT 477 Kb
FOCUS oktober 2015 - Verslag - 329 Kb FOCUS oktober 2015 - Verslag 329 Kb
FOCUS oktober 2015 - Bijlage De Mandel - 3.4 Mb FOCUS oktober 2015 - Bijlage De Mandel 3.4 Mb
FOCUS oktober 2015 - Bijlage Stedelijk zwembad - 3.8 Mb FOCUS oktober 2015 - Bijlage Stedelijk zwembad 3.8 Mb
FOCUS december 2015 - Verslag - 316 Kb FOCUS december 2015 - Verslag 316 Kb
FOCUS december 2015 - Bijlage Toegankelijk Vlaanderen - 4.4 Mb FOCUS december 2015 - Bijlage Toegankelijk Vlaanderen 4.4 Mb
FOCUS december 2015 - Bijlage Community Building - 1.1 Mb FOCUS december 2015 - Bijlage Community Building 1.1 Mb
FOCUS maart 2016 - Verslag - 303 Kb FOCUS maart 2016 - Verslag 303 Kb
FOCUS maart 2016 - Bijlage FOD Sociale Zekerheid - 659 Kb FOCUS maart 2016 - Bijlage FOD Sociale Zekerheid 659 Kb
FOCUS maart 2016 - Bijlage Vakantiewijzer - 277 Kb FOCUS maart 2016 - Bijlage Vakantiewijzer 277 Kb
FOCUS december 2016 - Verslag - 338 Kb FOCUS december 2016 - Verslag 338 Kb
FOCUS december 2016 - Bijlage VAPH - 1.4 Mb FOCUS december 2016 - Bijlage VAPH 1.4 Mb
FOCUS mei 2017 - Verslag - 382 Kb FOCUS mei 2017 - Verslag 382 Kb
FOCUS mei 2017 - Voorstelling De Lovie - 889 Kb FOCUS mei 2017 - Voorstelling De Lovie 889 Kb
FOCUS mei 2017 - Rapport zwembad TOEVLA - 757 Kb FOCUS mei 2017 - Rapport zwembad TOEVLA 757 Kb
FOCUS mei 2017 - Visienota parkeerplaatsen - 198 Kb FOCUS mei 2017 - Visienota parkeerplaatsen 198 Kb
FOCUS mei 2017 - Programma Rollend door Vlaanderen - 250 Kb FOCUS mei 2017 - Programma Rollend door Vlaanderen 250 Kb
FOCUS januari 2018 - Verslag - 370 Kb FOCUS januari 2018 - Verslag 370 Kb
FOCUS januari 2018 - Plan stadspark - 398 Kb FOCUS januari 2018 - Plan stadspark 398 Kb
FOCUS januari 2018 - Detail aanpassingswerken - 163 Kb FOCUS januari 2018 - Detail aanpassingswerken 163 Kb
FOCUS januari 2018 - European Disability Card - 304 Kb FOCUS januari 2018 - European Disability Card 304 Kb
FOCUS juli 2018 - Verslag - 179 Kb FOCUS juli 2018 - Verslag 179 Kb
FOCUS februari 2019 - Verslag - 195 Kb FOCUS februari 2019 - Verslag 195 Kb
FOCUS februari 2019 - Flyer G-Sport - 693 Kb FOCUS februari 2019 - Flyer G-Sport 693 Kb
FOCUS februari 2019 - RPC - 977 Kb FOCUS februari 2019 - RPC 977 Kb
FOCUS juni 2019 - Verslag - 194 Kb FOCUS juni 2019 - Verslag 194 Kb
FOCUS juni 2019 - Toelichting Mobiliteitshulpmiddelen - 867 Kb FOCUS juni 2019 - Toelichting Mobiliteitshulpmiddelen 867 Kb
FOCUS september 2019 - Verslag - 235 Kb FOCUS september 2019 - Verslag 235 Kb
FOCUS september 2019 - Werking LDC De Bres - 3.7 Mb FOCUS september 2019 - Werking LDC De Bres 3.7 Mb
FOCUS september 2019 - Checklist toegankelijkheid HORECA - 163 Kb FOCUS september 2019 - Checklist toegankelijkheid HORECA 163 Kb
FOCUS september 2019 - Checklist toegankelijkheid T.D. - 192 Kb FOCUS september 2019 - Checklist toegankelijkheid T.D. 192 Kb
Focusgroep personen met een beperking - swimmer-802890_1920