BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Dementie

Els Thieuw werkt als referentiepersoon dementie in Huize Proventier.

Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector, die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.

De referentiepersoon dementie…
- … denkt mee na over en biedt begeleiding op maat aan personen met dementie om zo te komen tot aangepaste zorg en activiteiten.
- … is een aanspreekpunt voor bewoners, familieleden en medewerkers bij vragen en opmerkingen betreffende de dementieproblematiek.
- … werkt projecten uit, die de organisatie ten goede komen.
- … gaat actief op zoek naar vernieuwende aspecten, om de zorg voor personen met dementie te optimaliseren.

 

Foto's

Op deze pagina