BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Inzameling incontinentiemateriaal en naaldspuiten

Aan de receptie van het woonzorgcentrum kan je terecht voor de aankoop van speciale zakken voor het inzamelen van incontinentiemateriaal van zieken, ouderen of mensen met een beperking op basis van een medisch attest. Het woonzorgcentrum beschikt over een speciale container om deze zakken te verzamelen.

De receptie stelt eveneens een veilige naaldcontainer ter beschikking voor thuispatiënten die zelf instaan voor het toedienen van hun inspuitingen.