Warme en zonnige dagen Kermiskaarting BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Documenten die bij de aanvraag gevoegd moeten worden

Het volstaat niet om alleen de formulieren in te vullen. Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, moet u bij uw dossier de documenten voegen, die in de formulieren vermeld worden. Dit zijn enkele belangrijke formulieren die gevraagd worden:

  • Een attest van gezinssamenstelling (op datum van de ramp), te verkrijgen bij de dienst bevolking in het stadhuis.
  • Het eigendomsbewijs (voor schade aan gebouwen) te verkrijgen bij de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen.
  • Een kopie van het huwelijkscontract, indien dit werd afgesloten.
  • Kopie van de verzekeringspolis, waarop de onderschreven waarborgen vermeld worden.
  • Attest van de verzekeringstussenkomst of attest van niet-tussenkomst, te verkrijgen bij uw verzekeringsagent.
  • Inschrijvings- en verzekeringsbewijs van uw voertuig, op datum van de ramp.
  • Gedetailleerde omschrijving en raming van de schade + foto’s.
  • Offertes en facturen van de reeds uitgevoerde werken.

Hiervoor kan u de samenvattende lijst van de bij te voegen documenten raadplegen.

 

Meer Info & bijlagen

Samenvattende lijst van de desgevallend bij te voegen documenten - 63 Kb Samenvattende lijst van de desgevallend bij te voegen documenten 63 Kb