Warme en zonnige dagen Kermiskaarting BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Uw aanvraag samenstellen

De aanvraag tot schadevergoeding moet u in één exemplaar opmaken met de officiële formulieren die u vindt op www.bestuurszaken.be/rampenfonds.

Om uw dossier samen te stellen moet u één algemeen formulier en één of meer bijzondere formulieren (naargelang het type schade) invullen. Dit zijn de beschikbare formulieren (onderaan terug te vinden):

Algemeen formulier

  • voor individuele burgers (natuurlijke personen).
  • voor ondernemingen en verenigingen (rechtspersonen).

Bijzonder formulier

  • A: voor alle gebouwen en beweegbare woonlokalen (bv. caravans).
  • B: voor roerende goederen van dagelijks of huishoudelijk gebruik (bv. meubelen, kledij) en voertuigen voor familiaal gebruik.
  • C: voor professionele bedrijfsuitrusting en voorraden, met uitzondering van de landbouw.
  • D: voor alle goederen die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitzondering van de gebouwen en de gronden.
  • E: voor de gronden die voor beroepsdoeleinden worden gebruikt.

De aanvraag moet zo gedetailleerd mogelijk zijn. Alle documenten, bijlagen en bewijsstukken (facturen, foto’s…) moet u toevoegen.

 

Meer Info & bijlagen

Algemeen formulier natuurlijke persoon voor particulieren - 170 Kb Algemeen formulier natuurlijke persoon voor particulieren 170 Kb
Algemeen formulier rechtspersoon - 179 Kb Algemeen formulier rechtspersoon 179 Kb
Formulier A (onroerende goederen) - 167 Kb Formulier A (onroerende goederen) 167 Kb
Formulier B (roerende goederen, voertuigen) - 169 Kb Formulier B (roerende goederen, voertuigen) 169 Kb
Formulier C (beroepsschade) - 179 Kb Formulier C (beroepsschade) 179 Kb
Formulier D (landbouwschade, oogsten, veestapel) - 156 Kb Formulier D (landbouwschade, oogsten, veestapel) 156 Kb
Formulier E (bosbouwschade) - 151 Kb Formulier E (bosbouwschade) 151 Kb