BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Overvloedige neerslag mei/juni 2016

De koninklijke besluiten over de erkenning van de langdurige overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 als algemene ramp verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016. De inwoners die schade leden kunnen nu tot 31 januari 2017 een aanvraag tot financiële tussenkomst indienen bij het Vlaams Rampenfonds.