Winter in Poperinge BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Label Kindvriendelijke Stad/Gemeente

Een kindvriendelijke stad is een aangename en leefbare plaats voor iedereen. Stad Poperinge heeft de ambitie om tegen juni 2016 het label van 'kindvriendelijke stad' binnen te halen. Betekent dit dat we dan nu niet kindvriendelijk zijn? Helemaal niet! Kinderen en jongeren krijgen momenteel reeds een plaats binnen Poperinge. Maar er is ruimte voor meer, en het kan altijd beter. Daartoe zal de Stad het komende jaar een traject afleggen.

De eerste stappen van het traject werden reeds gezet: Er werd een online-enquete verspreid onder de inwoners van Poperinge. Een 300-tal inwoners vulden de enquete in. De enquête werd ondertussen bevraagd aan 30 kinderen en 30 jongeren.

De volgende stap is het organiseren van een focusgroep. In deze focusgroep gaan we verder in op de resultaten van de enquête. Via concrete stellingen en opmerkingen uit de enquete, gaan we opnieuw het gesprek aan.  Van daaruit willen we dan utieindelijk komen tot werkpunten voor de Stad.

Heb je zin om mee te denken? Wees dan welkom op een van onze focusgroepen. De focusgroep voor jongeren gaat door op vrijdag 16 oktober, om 20 uur in jeugdcentrum De Kouter. De algemene focusgroep gaat door op dindag 27 oktober, om 19.30 in Jeugdcentrum De Kouter.

Meer info via jeugddienst@poperinge.be