BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Help de ondergrondse hydranten vrij te houden

Bij branden heeft de brandweer in de meeste gevallen water als blusmiddel nodig. De watertanks in de brandweervoertuigen zijn geschikt voor een eerste aanval of het blussen van kleine branden.

In Poperinge ligt een uitgebreid netwerk van waterleidingen waar de brandweer gebruik kan van maken voor interventies. Op dit netwerk bevinden zich ruim 1.788 aftakkingen, de zogenaamde hydranten, waarop de brandweer zijn pompen en voertuigen kan aansluiten. Hierdoor is er op snelle en eenvoudige wijze een grote hoeveelheid bluswater beschikbaar.

De ondergrondse hydrant is de meest voorkomende aansluitingsmogelijkheid op het waterleidingnet en bevindt zich precies onder het straatniveau op het trottoir of in de berm. Ze kan zonder hinder in een straat of voetpad worden aangebracht. Deze brandkranen zijn afgesloten met een metalen deksel. De brandweer kan deze ondergrondse hydrant openen met een speciaal daartoe bestemde sleutel waarna een standpijp op de aansluitmond wordt geplaatst. Deze standpijp is in feite een groot rechtopstaand koppelstuk met kranen die een verbinding maakt tussen het waternetwerk en de brandweerslangen.

Omdat in geval van brand een snelle tussenkomst van de brandweer en voldoende watervoorziening niet alleen de schade kan beperken maar ook levens kan redden, is het snel terugvinden van de hydranten van primordiaal belang. Daarom wordt de locatie van de hydranten aangegeven via een signalisatiebordje waarop de brandweer informatie kan terugvinden over de diameter van de waterleiding maar ook de exacte locatie van een hydrant.

Help de brandweer – hou de hydranten vrij
 
Bij een interventie dient de brandweer onmiddellijk gebruik te kunnen maken van de aanwezige hydranten. Bij een brand telt immers elke seconde! Het is dus erg belangrijk dat alle hydranten steeds vrijgehouden worden en vlot bereikbaar zijn voor de brandweer. Ondanks het feit dat het stadsbestuur en de brandweer alles in het werk stelt om de aanwezige brandkranen zo goed mogelijk te onderhouden, kan ook jij jouw steentje bijdragen tot een brandveilig Poperinge. Enkele tips om een snelle interventie van de brandweer te garanderen:

 • Hou de identificatiepalen en borden vrij van takken, struiken, enz. Wanneer deze bevuild zouden zijn door groenaanslag helpt u ons aanzienlijk door dit even mee te reinigen. De brandweervoertuigen dienen immers van ver in de straat de diverse hydrantpalen en reflecterende borden snel te kunnen opmerken.
 • Voorzie een vrije ruimte van 1 m straal rond de hydranten. Dit is nodig om de brandweerslangen te kunnen aansluiten. In deze zone mag enkel lage begroeiing (bodembedekkers of gras) aanwezig zijn, buiten straattegels en verharding.
 • Hou het hydrantdeksel vrij van onkruid, zand, sneeuw, enz. Jammer genoeg ondervindt de brandweer in de praktijk veel vertraging doordat deksels onder een laag kiezels, zand, enz. belanden. Hou deze te allen tijde vrij in het belang van je eigen veiligheid.
 • Hou de hydrantendeksels ook steeds vrij van geparkeerde voertuigen.
 • Wanneer je merkt dat er een signalisatiebordje ontbreekt, meld dit dan via veiligheid@poperinge.be. Wij zorgen er dan voor dat de bevoegde dienst hiervan in kennis wordt gesteld en het probleem wordt opgelost.
 

Foto's

 • Help de ondergrondse hydranten vrij te houden.
 • Help de ondergrondse hydranten vrij te houden.
 • Help de ondergrondse hydranten vrij te houden.
 • Help de ondergrondse hydranten vrij te houden.
 • Help de ondergrondse hydranten vrij te houden.
 • Help de ondergrondse hydranten vrij te houden.