BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Reglement stedelijke herkenbaarheid

De stad doet heel wat inspanningen in het kader van citymarketing en ondersteunt onder meer heel wat evenementen van derden financieel en/of logistiek.

Vanaf 1 maart 2015 is het reglement rond stedelijke herkenbaarheid van kracht. Deze regelgeving garandeert bij de organisatie van evenementen door derden dat de stad herkenbaar is op een aantal communicatiedragers van de organisator en zo betrokken wordt bij hun evenementen.  Op die manier kan het lokale bestuur zijn public relations verzorgen en zijn werking aantonen.

Concreet wordt in deze regelgeving met vier categorieën gewerkt:

 

Categorie

Toelagen

Categorie 1

Tot 500 euro

Categorie 2

500 – 1.000 euro

Categorie 3

1.000 – 5.000 euro

Categorie 4

Meer dan 5.000 euro

 

De bedragen zijn een combinatie van de eigenlijke subsidie vermeerderd met een inschatting van de financiële waarde van de logistieke inzet van de stadsdiensten.

De engagementen op vlak van stedelijke herkenning (zoals bvb. gebruik promomateriaal, vermelden logo op drukwerk, uitnodigen gemeentebestuur, voorzien van publicitaire ruimte in brochure…) zijn afhankelijk van de grootte van de stedelijke ondersteuning.

Het schepencollege is gemachtigd om bij niet-naleving van de opgelegde communicatie-verplichtingen de toelage geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Als bijlage vind je het volledige reglement.

 

Meer Info & bijlagen

Reglement stedelijke herkenbaarheid - 171 Kb Reglement stedelijke herkenbaarheid 171 Kb