Poperinge Hartveilig: gratis opleiding reanimeren en defibrilleren BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Inname openbare weg en plaatsen van verkeerssignalisatie

Hiermee bedoelen we: het plaatsen van een container, afsluitingen, stellingen, materiaal, kranen, verhuisliften, het uitvoeren van wegenwerken en werken aan nutsleidingen… op openbaar domein. Je hebt hiervoor altijd een vergunning van het stadsbestuur nodig. Het openbaar domein mag je dus nooit zonder voorafgaandelijke toestemming innemen.

Waarom aanvragen?

 • Om conflicten op het openbaar domein te vermijden en de politie en hulpdiensten in te lichten van de gewijzigde verkeerssituatie.
 • Het niet aanvragen van deze machtiging wordt bestraft met een administratieve geldboete.

Aanvragen inname openbaar domein

 • De aanvraag tot inname van het openbaar domein kan voortaan enkel online via Eagle. Na de aanvraag ontvang je een bevestiging. Na goedkeuring ontvang je de vergunning via e-mail.
 • Voor een handleiding van het Eagle-platform zie het document onderaan deze pagina.

Aanvraag borden parkeerverbod

 • Voor het gebruik van parkeerplaatsen (bv. bij een verhuis, het uitvoeren van bepaalde werken of het leveren van goederen) vraag je ook bovenstaande vergunning aan.
 • Beschik je zelf niet over de nodige borden voor parkeerverbod, dan kan je dit aangeven in het aanvraagformulier. Vink je aan dat je parkeerverbod nodig hebt dan zetten we bij de goedkeuring van de vergunning de nodige borden met het bijhorende opschrift klaar. De signalisatie kan afgehaald en teruggebracht worden op het stadsdepot, gelegen Ouderdomseweg 9b. Dit op weekdagen van 8u tot 15u30. Opmerking: dit is enkel mogelijk voor particulieren.

Kostprijs?

 • De inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken is gratis, indien de aanvraag hiervoor ten minste zeven kalenderdagen voor de desbetreffende werken wordt ingediend en de duur van de inname van de openbare weg of plaats korter is dan 31 kalenderdagen per jaar.
  • Indien de aanvraag vier, vijf of zes kalenderdagen vooraf wordt ontvangen, wordt een retributie aangerekend van € 25, indien de aanvraag drie kalenderdagen of minder vooraf wordt ontvangen, wordt een retributie aangerekend van € 50.
  • Voor de inname van de openbare weg of plaats van meer dan 31 kalenderdagen wordt daarnaast een belasting aangerekend van € 250 per 31 begonnen kalenderdagen. Afzonderlijke aanvragen van dezelfde aanvrager of in opdracht van dezelfde aanvrager op hetzelfde adres worden als één geheel beschouwd gedurende één jaar na aanvang van de eerste aanvraag.
 • Het ontlenen van verkeerssignalisatie van de stedelijke technische dienst is gratis indien de aanvrager deze signalisatie zelf afhaalt op het stadsdepot, gelegen te Ouderdomseweg 9b, en deze de werkdag volgend op het einde van de inname van de openbare weg of plaats terugbrengt naar het stadsdepot.
  • Per aanvraag kunnen maximum 6 signalisatieborden worden ontleend. Indien de signalisatie later wordt teruggebracht, wordt een retributie aangerekend van € 25 per bijkomende werkdag. Indien de plaatsing en het ophalen door de technische dienst dient te gebeuren, moet dit expliciet worden vermeld en wordt een retributie aangerekend van € 50.

Gewestwegen

 • Voor innames langs gewestwegen is het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid bevoegd. Naast de gemeentelijke vergunning is ook een Vlaamse vergunning verplicht (district Ieper: Omloopstraat 1 te 8900 Ieper).

Overzicht

 

Meer Info & bijlagen

Handleiding gebruik Eagle-platform voor aanvragen - 767 Kb Handleiding gebruik Eagle-platform voor aanvragen 767 Kb
Belastingsreglement inname openbare weg en verkeerssignalisatie - 25 Kb Belastingsreglement inname openbare weg en verkeerssignalisatie 25 Kb
Retributiereglement inname openbare weg en verkeerssignalisatie - 29 Kb Retributiereglement inname openbare weg en verkeerssignalisatie 29 Kb
Sjabloon melding bij hinder - 12 Kb Sjabloon melding bij hinder 12 Kb

Foto's

 • C1 - Verboden richting
 • C3 - Verboden toegang in beide richtingen
 • D1 verplichte richting
 • F19 eenrichtingsverkeer
 • E1 - Parkeerverbod
 • E3 - Stilstaan en parkeren verboden
 • B19 - Smalle doorgang
 • B21 - Smalle doorgang