BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Inname openbare weg en plaatsen van verkeerssignalisatie

Als je als bouwheer of aannemer tijdelijk op een gemeenteweg een stuk van het openbaar domein (voetpad, fietspad, parkeerstrook, rijbaan, ...) wil gebruiken voor de plaatsing van een stelling, container, werfafsluiting, werfkeet, torenkraan, hoogtewerker, bouwlift, bedrijfsvoertuig, ... dan dien je hiervoor een aanvraag in te dienen. Het openbaar domein mag je immers nooit zonder voorafgaandelijke toestemming innemen.

Procedure

Bedrag

 • De machtiging voor de inname van het openbaar domein wordt gratis verleend indien de aanvraag minstens zeven kalenderdagen voor de aanvang wordt ontvangen. Indien de aanvraag minder dan zeven kalenderdagen voor de aanvang wordt ontvangen, wordt een belasting geheven van:
  • 25 euro indien de aanvraag zes, vijf of vier kalenderdagen vooraf wordt ontvangen;
  • 50 euro indien de aanvraag drie kalenderdagen of minder vooraf wordt ontvangen.
 • De eerste 7 kalenderdagen van de inname van het openbaar domein zijn gratis. Vanaf de daaropvolgende kalenderdag wordt een belasting geheven van 50 euro per begonnen 7 kalenderdagen. Iedere begonnen kalenderdag wordt gerekend voor een volle kalenderdag. Afzonderlijke aanvragen van dezelfde aanvrager of in opdracht van dezelfde aanvrager op hetzelfde adres worden als één geheel beschouwd gedurende één jaar na de aanvang van de eerste aanvraag.

Meer info

 • Beschik je zelf niet over de nodige verkeersborden, dan kan je dit aangeven in het aanvraagformulier. Vink je aan dat je verkeersborden nodig hebt dan zetten we bij de goedkeuring van de vergunning de nodige borden met het bijhorende opschrift klaar. De signalisatie kan dan afgehaald en teruggebracht worden op het stadsdepot, gelegen Ouderdomseweg 9b. Dit op weekdagen van 8.00 uur tot 15.30 uur.
 • Voor innames langs gewestwegen is het Agentschap Wegen & Verkeer bevoegd.
 • Op hinderinkaart.be/Poperinge kun je terecht voor een geografisch overzicht van alle hinder op het openbaar domein.
 

Meer Info & bijlagen

Handleiding gebruik Eagle-platform voor aanvragen - 767 Kb Handleiding gebruik Eagle-platform voor aanvragen 767 Kb
Sjabloon melding bij hinder - 12 Kb Sjabloon melding bij hinder 12 Kb
Belastingsreglement inname openbare weg of plaats - 933 Kb Belastingsreglement inname openbare weg of plaats 933 Kb
Retributiereglement op het ontlenen van stedelijke verkeerssignalisatie - 1.4 Mb Retributiereglement op het ontlenen van stedelijke verkeerssignalisatie 1.4 Mb

Foto's

 • C1 - Verboden richting
 • C3 - Verboden toegang in beide richtingen
 • D1 verplichte richting
 • F19 eenrichtingsverkeer
 • E1 - Parkeerverbod
 • E3 - Stilstaan en parkeren verboden
 • B19 - Smalle doorgang
 • B21 - Smalle doorgang