Stappenclash BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Retributies

Hieronder vind je de verschillende retributiereglementen van de stad en enkele aanvraagformulieren terug. Ook het retributiereglement van de Hulpverleningszone Westhoek kun je hier terugvinden.

 

Meer Info & bijlagen

AGB - Gebruikstarieven gevechtssportenzaal - 13 Kb AGB - Gebruikstarieven gevechtssportenzaal 13 Kb
AGB - Gebruikstarieven infrastructuur AGB De Kouter - 42 Kb AGB - Gebruikstarieven infrastructuur AGB De Kouter 42 Kb
Begraafplaatsen - 45 Kb Begraafplaatsen 45 Kb
Brandweerinterventies en brandpreventie - 301 Kb Brandweerinterventies en brandpreventie 301 Kb
Consultatie archiefstukken - 46 Kb Consultatie archiefstukken 46 Kb
Duplicaat PUK-code - 43 Kb Duplicaat PUK-code 43 Kb
Gebruik aansluitkasten elektriciteitsleveringen openluchtevenementen - 80 Kb Gebruik aansluitkasten elektriciteitsleveringen openluchtevenementen 80 Kb
Gebruik aansluitkasten elektriciteitsleveringen foren - 45 Kb Gebruik aansluitkasten elektriciteitsleveringen foren 45 Kb
Grondvergunningen en nissen gemeentelijke begraafplaatsen - 23 Kb Grondvergunningen en nissen gemeentelijke begraafplaatsen 23 Kb
Huisaansluitingen gemeentelijk rioleringsnet - 48 Kb Huisaansluitingen gemeentelijk rioleringsnet 48 Kb
Inname openbaar domein - 29 Kb Inname openbaar domein 29 Kb
Laattijdige of niet-correcte teruggave logistiek materiaal - 165 Kb Laattijdige of niet-correcte teruggave logistiek materiaal 165 Kb
Nieuwe aansluitingen rioleringen en gebruik IBAs - 82 Kb Nieuwe aansluitingen rioleringen en gebruik IBA's 82 Kb
Opgravingen stedelijke begraafplaatsen - 22 Kb Opgravingen stedelijke begraafplaatsen 22 Kb
Ophaling afvalstoffen en aankoop huisvuil- en pmd-zakken - 31 Kb Ophaling afvalstoffen en aankoop huisvuil- en pmd-zakken 31 Kb
Ophaling afvalstoffen en aankoop huisvuil- en pmd-zakken - vanaf 2019 - 31 Kb Ophaling afvalstoffen en aankoop huisvuil- en pmd-zakken - vanaf 2019 31 Kb
Parkeren - 211 Kb Parkeren 211 Kb
Prestaties stadspersoneel en in bewaring houden van bestuurlijk in beslag genomen goederen - 58 Kb Prestaties stadspersoneel en in bewaring houden van bestuurlijk in beslag genomen goederen 58 Kb
Sneeuwtelefoon - 28 Kb Sneeuwtelefoon 28 Kb
Stedenbouwkundige handelingen - vastgoed- en milieu-informatie - 64 Kb Stedenbouwkundige handelingen - vastgoed- en milieu-informatie 64 Kb
Taxicheques en charter taxibedrijven - 28 Kb Taxicheques en charter taxibedrijven 28 Kb
Verkoop compost, compostvaten en compostbakken stedelijk containerpark - 26 Kb Verkoop compost, compostvaten en compostbakken stedelijk containerpark 26 Kb
Voltrekken huwelijken - 19 Kb Voltrekken huwelijken 19 Kb
Voornaamswijziging - 23 Kb Voornaamswijziging 23 Kb
Werken aan nutsvoorzieningen - 33 Kb Werken aan nutsvoorzieningen 33 Kb
Weghalen en verwijderen afvalstoffen gestort of achtergelaten - 67 Kb Weghalen en verwijderen afvalstoffen gestort of achtergelaten 67 Kb