1722 (stormschade / wateroverlast) Stappenclash BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Belastingen

Er bestaan verschillende soorten belastingen:

  • Belastingen aanvullend op belastingen, bepaald door de hogere overheid (aanvullende personenbelasting, opcentiemen op de onroerende voorheffing).
  • Gemeentelijke belastingen: er zijn zowel belastingen voor burgers (bvb. algemene gemeentebelasting, belasting op leegstand, belasting op tweede verblijven,...) als belastingen specifiek voor bedrijven (bvb. algemene gemeentebelasting bedrijven, belasting op het verstrekken van logies, belasting op nachtwinkels en belwinkels,...).
 

Meer Info & bijlagen

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - 19 Kb Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 19 Kb
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (vanaf 2018) - 19 Kb Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (vanaf 2018) 19 Kb
Administratieve stukken - 42 Kb Administratieve stukken 42 Kb
Administratieve stukken (vanaf 2018) - 37 Kb Administratieve stukken (vanaf 2018) 37 Kb
Algemene gemeentebelasting - 24 Kb Algemene gemeentebelasting 24 Kb
Algemene gemeentebelasting bedrijven - 30 Kb Algemene gemeentebelasting bedrijven 30 Kb
Inname openbaar domein - 25 Kb Inname openbaar domein 25 Kb
*Aanvraagformulier inname openbare weg en verkeerssignalisatie - 147 Kb *Aanvraagformulier inname openbare weg en verkeerssignalisatie 147 Kb
Inrichtingen met specifieke hinder-impact op de omgeving - 58 Kb Inrichtingen met specifieke hinder-impact op de omgeving 58 Kb
* Aangifteformulier bankinstellingen - 161 Kb * Aangifteformulier bankinstellingen 161 Kb
* Aangifteformulier masten en pylonen - 137 Kb * Aangifteformulier masten en pylonen 137 Kb
* Aangifteformulier brandstofverdelingsapparaten - 155 Kb * Aangifteformulier brandstofverdelingsapparaten 155 Kb
Leegstand - 99 Kb Leegstand 99 Kb
Logiesbelasting - 49 Kb Logiesbelasting 49 Kb
Nachtwinkels en belwinkels - 258 Kb Nachtwinkels en belwinkels 258 Kb
* Aangifteformulier nachtwinkels - 56 Kb * Aangifteformulier nachtwinkels 56 Kb
Niet-bebouwde gronden en percelen - 273 Kb Niet-bebouwde gronden en percelen 273 Kb
Onbewoonbare, ongeschikte, verwaarloosde, leegstaande woningen - 138 Kb Onbewoonbare, ongeschikte, verwaarloosde, leegstaande woningen 138 Kb
Opcentiemen leegstaande bedrijfsgebouwen - 19 Kb Opcentiemen leegstaande bedrijfsgebouwen 19 Kb
Opcentiemen onroerende voorheffing - 19 Kb Opcentiemen onroerende voorheffing 19 Kb
Opcentiemen onroerende voorheffing (vanaf 2018) - 19 Kb Opcentiemen onroerende voorheffing (vanaf 2018) 19 Kb
Promotiebijdrage winkelvloeroppervlakte - 51 Kb Promotiebijdrage winkelvloeroppervlakte 51 Kb
Recyclagepark - 42 Kb Recyclagepark 42 Kb
Terrassen, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens - 44 Kb Terrassen, verkoopautomaten, publiciteits- en aanhangwagens 44 Kb
Tweede verblijven - 53 Kb Tweede verblijven 53 Kb
* Aangifteformulier tweede verblijven - 102 Kb * Aangifteformulier tweede verblijven 102 Kb
Verspreiding reclamedrukwerk - 33 Kb Verspreiding reclamedrukwerk 33 Kb
* Aangifteformulier drukwerk - 317 Kb * Aangifteformulier drukwerk 317 Kb