BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Belastingen en retributies

Opgelet: maak vooraf duidelijk het onderscheid tussen belastingen geheven door de Belgische of Vlaamse overheid, of die door je eigen stadsbestuur

1. Personenbelasting en onroerende voorheffing (grondlasten)

Dit zijn belastingen die NIET door de stad maar door de Belgische of Vlaamse overheid worden geïnd.

  • Personenbelasting (Belgische of federale overheid) - meer info bij:

*Voor particulieren/niet-zelfstandigen:

FOD Financiën (Belgische administratie), AAFISC beheer particulieren, Arsenaalstraat 4a Ieper:

Mail: p.brugge.team3@minfin.fed.be

Tel.: 0257/61460

Openingsuren: werkdagen van 9 tot 12 u.

*Voor zelfstandigen - KMO's:

FOD Financiën (Belgische administratie), AAFISC beheer KMO, Arsenaalstraat 4a Ieper:

Mail: kmo.kortrijk.team3@minfin.fed.be

Tel.: 0257/61420

Openingsuren: werkdagen van 9 tot 12 u.

  • Onroerende voorheffing of grondlasten (Vlaamse overheid) - meer info bij:

Agentschap Vlaamse Belastingdienst - Onroerende Voorheffing, Vaartstraat 16, 9300 Aalst,

tel 1700, onroerendevoorheffing@vlaanderen.be, http://belastingen.vlaanderen.be.

2. Stedelijke belastingen en retributies

Onder deze rubrieken vind je alle belastings- en retributiereglementen terug.

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de stad, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de stad.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.