BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Aanbod

Coaching

Onze zorgcoaches zetten zich in om jou zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Tegelijk begeleiden ze de mantelzorgers door de zorglast proberen te beperken en de draagkracht te verhogen.

Wat kunnen we concreet voor u doen ?

  • In het kluwen van thuiszorgdiensten zijn wij jouw aanspreekpunt
  • We volgen je thuissituatie op en komen op huisbezoek om eventuele zwakke punten in te schatten
  • We geven advies en vragen de nodige zorg aan
  • Samen met jou organiseren we een overleg met alle thuiszorgactoren
  • We geven advies omtrent hulpmiddelen en woningaanpassingen zodat je zo lang mogelijk kwaliteitsvol en comfortabel thuis kan blijven wonen
  • Regelmatige contactmomenten en evaluatie van de thuiszorg om de 6 maanden, indien nodig doen we dit vroeger

Daarnaast zetten we in op:

  • Ergotherapie aan huis: aanleren transfers, activatie (i.s.m. kiné), aanvraag hulpmiddelen, valpreventie, hulpmiddelen leren gebruiken, zich veilig leren verplaatsen met een rollator of rolstoeltraining
  • Zelfredzaamheidstraining en valpreventietraining
  • Ondersteuning van mantelzorgers (vb via mantelzorggroepen, infobeurzen, ...)

 

Op deze pagina