BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Vergunningsbeslissing

Op deze pagina vindt u alle milieuvergunningsbeslissingen over een aanvraag voor een GPBV-installatie, een inrichting die MER-plichtig is of een inrichting die is ingedeeld in rubriek 2.3.11 van de VLAREM indelingslijst.

 

Op deze pagina