Interactieve beurs en infodag voor 55-plussers BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Ozon, hitte en zon

In de 21ste eeuw zullen we in West-Europa steeds vaker te maken krijgen met hittegolven. Meestal is er tijdens een hittegolf ook veel ozon in de lucht. Hitte en ozon kunnen beide schadelijk zijn voor de gezondheid. Om een betere bescherming te kunnen bieden aan de bevolking en de gevolgen van hittegolven en ozonpieken tot een minimum te beperken, hebben de verschillende overheden in België een hittegolf- en ozonplan uitgewerkt. Dat beschrijft de maatregelen ter bestrijding van de risico's van hitte en ozon.

 
Aanbevelingen bij warme en zonnige dagen!