BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Mobiliteitsraad

De stedelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer (of kortweg mobiliteitsraad) adviseert het stadsbestuur betreffende het mobiliteitsbeleid te Poperinge.

Deze adviesraad is samengesteld uit deskundigen in de materie en vertegenwoordigers van belanghebbenden en organisaties of instellingen, die uit hun aard of als gevolg van hun werking nauw betrokken zijn bij het beleid inzake mobiliteit en verkeer.

Stuurgroep

Volgende actoren maken deel uit van de stuurgroep van deze raad, dewelke de dagelijkse werking waarneemt:

 • De voorzitter: een extern deskundige;
 • De ondervoorzitter: het lid van het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor mobiliteit;
 • De secretaris: de stedelijke mobiliteitsambtenaar;
 • Het diensthoofd van de stedelijke technische dienst;
 • De commissaris van de lokale politie;
 • Een afgevaardigde van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Algemene vergadering

De algemene vergadering, dewelke bevoegd is voor de principiële of structurele mobiliteitsdossiers, bestaat naast de stuurgroep ook uit afgevaardigden van:

 • De verschillende gemeenteraadsfracties;
 • De lagere en middelbare scholen;
 • De ouderraden van de lagere en middelbare scholen;
 • De MINA-raad;
 • De handelsraad;
 • De jeugdraad;
 • De landbouwraad;
 • De cultuurraad;
 • De seniorenraad;
 • Personen met een beperking;
 • De gezinsbond;
 • De stedelijke milieudienst;
 • De Werkgroep Vorming en Aktie.
 

Adres Dienst Mobiliteit

Grote Markt 1
8970 Poperinge
BelgiŽ 

E-mail: mobiliteit@poperinge.be
Tel.: 057 34 66 06
Fax: 057 33 59 77

Contactformulier