Wespen Warme en zonnige dagen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Bijen en hommels in nood

Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Naast de honingbij delen ook verschillende soorten solitaire bijen en hommels, in de klappen. Ze zijn nochtans erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur. Veel van deze soorten spelen een erg belangrijke rol bij de bestuiving van wilde planten en economische belangrijke land- en tuinbouwgewassen. Andere staan dan weer bekend als ‘biologische bestrijders’ en spelen een unieke rol bij het in stand houden van kwetsbare, natuurlijke evenwichten.

Eén van de problemen is het verdwijnen van bloemen met nectar in tuinen, bermen, weilanden en op akkers. Maar daar kunnen we vrij makkelijk iets aan doen. Zo kan je bijvoorbeeld in de eigen tuin al heel wat doen om de bijen en hommels een handje te helpen. Er zijn om te beginnen drie belangrijke vuistregels die je in acht moet nemen:

  1. Gebruik GEEN pesticiden: hoe selectief een pesticide ook moge werken (volgens de verpakking tenminste), er is altijdwel een ‘neven’effect.
  2. Zorg voor een gevarieerd voedselaanbod: bijen zijn voor hun voeding aangewezen op stuifmeel als eiwit- en mineralenbron en op nectar voor energiewinning.
  3. Zorg voor voldoende nestgelegenheid: de meeste solitaire bijen maken hun nest in de grond, andere soorten verkiezen holle stengels van riet, vlier, braam en framboos of in allerhande spleten en kieren.

Verder kan je met rietstengels, holle bamboestokjes en takjes van vlier een heus ‘bijenhotel’ bouwen. Ook houten blokken met gaten tussen de twee en de acht millimeter zijn perfect als nestgelegenheid te gebruiken. Plaats zo’n nestkast bij voorkeur op een plek die veel zon krijgt en beschut is tegen wind en regen. Onder een dakgoot of vensterbank tegen een zuidelijke georiënteerde muur is bijvoorbeeld ideaal.

De provincie ontwikkelde twee bloemenmengsels die aantrekkelijk zijn voor bijen. Met het eerste mengsel kun je een bloemenakker aanleggen. Bij voorkeur op een zonnige plek en op ‘blote’ grond. Aangezien het hier over éénjarige kruiden gaat moet je deze elk jaar opnieuw uitzaaien. Het tweede mengsel is geschikt voor een bloemenweide. Een bloemenweide is een grasveld met meerjarige kruiden dat jaarlijks gemaaid dient te worden om het volgende jaar opnieuw van de bloei te kunnen genieten.

Beide mengsels zijn in de eerste plaats bedoeld om in tuin of parken in te zaaien, liever niet in bermen en weilanden. Daar laten we de natuur liever haar eigen gang gaan. In bermen en weilanden kunnen we bloemen en bijen beter helpen met een ecologisch maaibeheer. In de tuin kan iedereen natuurlijk wel met een gerust geweten zaaien. Het maakt de omgeving niet alleen aantrekkelijker voor bijen, de tuin wordt er ook gewoon mooier van.

De provincie stel ook dit jaar weer een gratis pakketje bijenvriendelijk bloemenzaad ter beschikking van particulieren. Klik hier om je bloemenzaad goed voor 2 x 5 m² gratis te bestellen of via het gratis nummer 0800 20 021 van het provinciaal informatiecentrum Tolhuis. Blijf op de hoogte van de provinciale bijenvriendelijke initiatieven en word fan van www.facebook.com/laathetzoemenmetbloemen.

 

Op deze pagina