Wespen Warme en zonnige dagen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Milieuhinder melden

MILIEUKLACHTEN

Milieuklachten kunnen van uiteenlopende aard zijn:

  • Algemene milieuvervuiling, zoals bv. vervuiling van een beek
  • Hinder afkomstig van vergunningsplichtige inrichtingen (bedrijf), zoals bv. lawaaihinder, geurhinder, vuile rook, ...enz.
  • Verboden handelingen, zoals verbranden van afval, lozen chemicaliën in de riool, ...

De Vlaamse Overheid heeft een systeem uitgewerkt om alle milieuklachten op een gelijkvormige manier te kunnen registreren. De milieudienst van Poperinge is aangesloten op dit MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingSysteem (MKROS). In het kader van de samenwerkingsovereenkomst Milieu zorgt  de milieudienst van de stad Poperinge voor de nodige input. Daarom is het nodig dat de inwoners bij één aanspreekpunt in de stad terechtkunnen met milieuklachten. Voor Poperinge is dit bij de milieudienst, Tine Ryon, Veurnestraat 55 Poperinge (057 34 62 80 of milieu@poperinge.be).

Ook bij de lokale polite is iemand verantwoordelijk voor milieudelicten: hoofdinspecteur Eddie Strumane op 057 23 05 68. 
Milieuinspectie Brugge is bevoegd voor klachten in verband met 1° klasse bedrijf op 050 24 79 60

Voor milieuklachten is een meldpunt met 24 uur-permanentie bij de Arro Ieper (057 23 05 00), overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Poperinge en Arro Ieper. Milieuklachten kunnen altijd doorgegeven worden aan de politiediensten, die langer bereikbaar zijn. De gegevens in verband met de klachten worden onderling uitgewisseld.

Klachten die eerder te maken hebben met burenhinder horen thuis bij de politiediensten.

 

Op deze pagina