BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gemachtigd opzichter

Wat

Een gemachtigd opzichter heeft de bevoegdheid om het verkeer stil te leggen om groepen voetgangers (kinderen, scholieren, bejaarden, personen met een handicap) veilig te laten oversteken. Dit is niet hetzelfde als verkeer regelen.

Voor wie?

Deze taak wordt voornamelijk uitgevoerd door personeelsleden van lagere en middelbare scholen, leiding van jeugdbewegingen, begeleiders van groepen bejaarden, begeleiders van personen met een handicap, ... kortom begeleiders van groepen.

Attest

Om het attest van gemachtigd opzichter te verkrijgen, moet je een opleiding volgen. Deze opleiding wordt gegeven door een personeelslid van de verkeersdienst van PZ Arro Ieper.

Inschrijven?

Personen en/of instellingen (scholen, rust-en verzorgingstehuizen, opvangcentra, bedrijven,...) die interesse hebben in de cursus gemachtigd opzichter kunnen terecht bij de lokale politie.

Uitleendienst

Organiseer je een uitstap, en wens je gebruik te maken van een fluo-hesje, een C3-bordje en andere veiligheidshulpmiddelen, dan kun je steeds terecht bij de dienst integrale veiligheid van de stad.


Enkele praktische tips voor de gemachtigd opzichter:

  • Stel u goed zichtbaar op.
  • Houd rekening met de stopafstanden van voertuigen. Gebruik oriëntatiepunten om de auto’s op een veilige manier te laten stoppen.
  • Vermijd grote voertuigen als eerste te laten stoppen; achterop komende bestuurders zien u niet staan.
  • Laat de groep oversteken als het verkeer stil ligt. Houd het naderende verkeer steeds in de gaten.
  • Spreek duidelijk af met de groep dat ze alleen op jou teken mogen vertrekken.
  • Laat u niet afleiden of ga niet in discussie, let steeds op het verkeer en uw groep.
  • Eigen veiligheid en veiligheid van de groep is het allerbelangrijkste.
  • Laat de groep voetgangers aansluiten. Probeer te vermijden om het verkeer nodeloos op te houden en voorkom filevorming. Splits te grote groepen op.
  • Reageer tijdig als u een prioritair voertuig hoort naderen (sirene en blauw licht).
  • Blijf steeds kalm en beleefd.