BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gemachtigd opzichter

Wat

Een gemachtigd opzichter heeft de bevoegdheid om het verkeer stil te leggen om groepen voetgangers (kinderen, scholieren, bejaarden, personen met een handicap) veilig te laten oversteken. Dit is niet hetzelfde als verkeer regelen.

Voor wie?

Deze taak wordt voornamelijk uitgevoerd door personeelsleden van lagere en middelbare scholen, leiding van jeugdbewegingen, begeleiders van groepen bejaarden, begeleiders van personen met een handicap, ... kortom begeleiders van groepen.

Attest

Om het attest van gemachtigd opzichter te verkrijgen, moet je een opleiding volgen. Deze opleiding wordt gegeven door een personeelslid van de verkeersdienst van PZ Arro Ieper.

Inschrijven?

Personen en/of instellingen (scholen, rust-en verzorgingstehuizen, opvangcentra, bedrijven,...) die interesse hebben in de cursus gemachtigd opzichter kunnen terecht bij de lokale politie.

Uitleendienst

Organiseer je een uitstap, en wens je gebruik te maken van een fluo-hesje, een C3-bordje en andere veiligheidshulpmiddelen, dan kun je steeds terecht bij de dienst integrale veiligheid van de stad.