BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Sneeuwvrij maken van voetpaden

Elke bewoner is verplicht om bij sneeuwval of ijzel een veilige doorgang op de stoep voor zijn huis te garanderen. Deze verplichting niet naleven kan ernstige gevolgen hebben.

Opdat voetgangers ten allen tijde door kunnen, doe je het volgende:

  • Maak op het voetpad een strook van 1 m breed sneeuwvrij door de sneeuw op de rand van het voetpad te vegen, zodat ze rustig kan smelten.
  • Bij het ruimen let je erop dat de goot zijn functie niet verliest om het smeltwater af te voeren naar de riolering. Veeg geen sneeuw in de goot waar het een traag smeltende ijsklomp vormt die de afvoer blokkeert.
  • Zorg er ook voor dat er geen sneeuw of ijs op het wegdek terecht komt.

Ter hoogte van openbare gebouwen/plaatsen worden de voetpaden door de openbare diensten schoongemaakt.