BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Algemeen strooiplan

Tot eind april 2018 staan de medewerkers van de Technische dienst paraat voor de gladheidsbestrijding. Zij zijn belast met de uitvoering van het strooiplan. Momenteel beschikt de stad over een zoutvoorraad van 300 ton en een reserve van 120 ton. De stad stelt GEEN strooizout ter beschikking van particulieren. Voor de aankoop ga je naar doe-het-zelfzaken, supermarkten of gespecialiseerde bedrijven.

Werkwijze strooiplan

Poperinge heeft een abonnement bij een gespecialiseerd bedrijf waar deskundige meteorologen dag en nacht het weer opvolgen en de stad dagelijkse weersvoorspellingen bezorgen. Afhankelijk van de geleverde strooi-indicatie wordt gekozen voor scenario 1 of 2.

Scenario 1:

  • de wegen met openbaar vervoer;
  • de wegen met druk verkeer;
  • schoolomgevingen.

Scenario 2:

  • alle wegen van scenario 1;
  • verbindingswegen;
  • bedieningswegen van wijken;
  • matig drukke wegen maar vatbaar voor gladheid.

Wordt gekozen voor scenario 2, dan hebben routes van het 1e scenario prioriteit. Pas als die volledig veilig zijn, wordt overgegaan tot de bijkomende wegen in scenario 2.

Fietspaden

Al wordt dikwijls het tegendeel gedacht, toch worden ook de fietspaden door de eigen diensten gestrooid, maar het zout doet de sneeuw enkel smelten en wegvloeien als er voldoende op gereden wordt. Enkel bij grote sneeuwval doet de stad een beroep op aannemers om de fietspaden te ruimen.

Waar wordt niet gestrooid?

In woonwijken waar weinig verkeer is en veel jonge gezinnen wonen, is er voornamelijk bestemmings- en weinig doorgaand verkeer. In deze straten wordt niet gestrooid omdat het zout niet optimaal werkt en gunt het stadsbestuur de kinderen vooral veel sneeuwpret. Bovendien is het niet mogelijk om op enkele uren tijd overal te strooien in dergelijk omvangrijk gebied; ons grondgebied telt bijna 400 km wegen. De Technische dienst zorgt er wel voor dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning een bestrooide verbindingsweg hebben. Indien de voorraad strooizout door de weersomstandigheden toch uitgeput dreigt te raken, wordt scenario 1 van het algemene strooiplan afgezwakt en wordt het prioritaire van kracht.

Sneeuwvrij maken van voetpaden

Elke bewoner wordt verondersteld bij sneeuwval of ijzel een veilige doorgang op de stoep voor zijn huis te garanderen, een verplichting die bij niet naleven ernstige gevolgen kan hebben. Hiertoe moet je op het voetpad een strook van 1m breed sneeuwvrij te maken. Bij het ruimen let je erop dat de goot zijn functie niet verliest om het smeltwater af te voeren naar de riolering. Veeg geen sneeuw in de goot waar het een traag smeltende ijsklomp vormt die de afvoer blokkeert. Je mag ze zeker ook niet op het wegdek vegen of gooien. Beter is de sneeuw  op de rand van het voetpad te vegen, zodat ze rustig kan smelten. Voetgangers moeten ten allen tijde door kunnen. Ter hoogte van openbare gebouwen/plaatsen worden de voetpaden door de openbare diensten schoongemaakt.

 

Op deze pagina

Aanverwante Info