BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

CO-vergiftiging

CO gevaar in huis

Elk jaar sterven in België tientallen mensen door CO-vergiftiging en worden er meer dan 2.000 in het ziekenhuis opgenomen na zulke koolstofmonoxide-vergiftiging.

Waarom is CO zo gevaarlijk?

Omdat u het niet kan waarnemen. Het is kleurloos, geurloos en smaakloos.

Hoe vergiftiging voorkomen?

 • Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
 • Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten.
 • Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben.
 • Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.
 • Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen.
 • Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
 • In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² (vb 10cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
 • Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger.    

Hoe kan u CO-vergiftiging dan toch herkennen?

 • U krijgt snel hoofdpijn
 • U wordt misselijk
 • U voelt zich moe
 • Soms valt u flauw

Wat moet u doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft?

 • Let eerst op uw eigen veiligheid!
 • Open eerst ramen en deuren
 • Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel)
 • Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
  • Breng hem uit de kamer.
  • Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
  • Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.

Vermoedt u een CO-probleem?

Bij dringende gevallen bel 112. Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.

Plaats nu uw CO-melder!

 • Per woning wordt best minimaal één koolmonoxide melder geïnstalleerd in of in de nabijheid van de slaapkamer(s)
 • Plaats de melder op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers of hittebronnen die brandstof verbruiken en op minstens 3 meter van vochtige ruimtes
 • Plaats een CO-melder op ±1,5m hoogte
 • Plaats nooit een combinatie van rookmelder en CO-melder
 • Koop uitsluitend een CO-melder met CE markering

 

 

Meer Info & bijlagen

CO, een stille moordenaar - 6.5 Mb CO, een stille moordenaar 6.5 Mb

Foto's

 • CO-gevaar in huis
 • CO-melder
 • CO-vergiftiging