BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Aansluiting op de openbare riolering

Wat?

 • De aansluiting op het rioleringsnet en het maximaal afkoppelen van regenwater (RWA) en afvalwater (DWA) is gemeentelijk gereglementeerd.
 • Het door de gemeenteraad goedgekeurd zoneringsplan bepaalt welke woningen wel en welke woningen niet kunnen aangesloten worden op het gemeentelijk rioleringsstelsel.
 • Om te weten in welke zone je woning ligt, neem je contact op met de technische dienst

Hoe een aansluiting aanvragen? 

 • Controleer of je woning in de juiste zone ligt (zie hierboven).
 • Zorg voor een keuring van je private waterafvoer door een Vlario erkende keurder (zie verder).
 • Vul het aanvraagformulier in onderaan deze pagina (invullen, dateren en ondertekenen).
 • Bezorg het aanvraagformulier en je keuringsattest aan de technische dienst

Geen aansluiting mogelijk?

 • Voor woningen die niet kunnen aangesloten worden op het gemeentelijk rioleringsstelsel dient de eigenaar zelf in te staan voor de zuivering van het afvalwater door middel van een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA).
 • De eigenaar kan ook een overeenkomst afsluiten met de stad.
 • Voor meer informatie kun je terecht bij de technische dienst

Keuring? 

 • De keuring van de private waterafvoer is verplicht in volgende gevallen:
  • bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen of
  • bij (her)aansluiting op de openbare riolering.
 • De bouwheer dient zelf in te staan voor de keuring.
 • De keuring dient uitgevoerd te worden door een Vlario gecertificeerde keurder. De lijst hiervan is beschikbaar via http://www.vlario.be/.
 • Meer info en praktische informatie vind je op www.vlario.be/keuring-prive-riolering.
 

Meer Info & bijlagen

Aanvraagformulier tot het aansluiten op de openbare riolering - 133 Kb Aanvraagformulier tot het aansluiten op de openbare riolering 133 Kb
Bouwverordening van 31/03/2011 - 155 Kb Bouwverordening van 31/03/2011 155 Kb