BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Subsidie herbruikbare luiers

Wat?

 • Een subsidie voor de aankoop van een pakket herbruikbare luiers of een pakket herbruikbaar incontinentiemateriaal met bijhorende benodigdheden.

Specifieke voorwaarden?

 • Voor de subsidie van herbruikbare luiers dienen de ouders - op datum van aankoop van het materiaal en op datum van aanvraag van de subsidie - ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de Stad Poperinge. Bij aankoop van het materiaal mag het kind maximum 3 jaar oud zijn.
 • Voor de subsidie van herbruikbaar incontinentiemateriaal dienen de gebruikers - op datum van aankoop van het materiaal en op datum van aanvraag van de subsidie - ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de Stad Poperinge. Er moet een medisch attest voorgelegd worden dat de nood aan incontinentiemateriaal van de aanvrager bevestigt.

Subsidiebedrag?

 • De subsidie bedraagt 50% van het aankoopbedrag, met een maximum van eenmalig 125 euro per kind of gebruiker.
 • De subsidie kan ook in schijven aangevraagd worden, zolang de som van de in schijven aangevraagde subsidie het maximumbedrag van 125 euro niet overschrijdt.

Hoe aanvragen?

 1. Vul het aanvraagformulier in.
 2. Voeg volgende bijlagen toe :
  • Aankoopfactuur
  • Geboorteakte (voor herbruikbare luiers) of medsich attest (voor herbruikbaar incontinentiemateriaal)
 3. Bezorg het aanvraagformulier en de bijlagen op één van de volgende manieren aan Stad Poperinge:
  • Per post: aan Stad Poperinge, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
  • Afgeven in de milieudienst in de Veurnestraat 55.
  • Per e-mail: aan milieu@poperinge.be.
 
Subsidie herbruikbare luiers - Katoenluier

Op deze pagina

Aanverwante Info