BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Subsidie zwaluwnesten

Wat?

 • Om de instandhouding van zwaluwkolonies te stimuleren, verleent de stad Poperinge een subsidie voor het onderhouden van huis-, boeren-, oever- en gierzwaluwkolonies.

Specifieke voorwaarden?

 • Enkel voor bewoonde zwaluwnesten.
 • Meerdere legsels in één broedseizoen in hetzelfde nest worden aanzien als één nest.

Subsidiebedrag?

 • De subsidie voor zwaluwnesten bedraagt :
  • één nest : 10 euro
  • 2 tot 5 nesten : 15 euro
  • 6 tot 10 nesten : 25 euro
  • 11 tot 20 nesten : 40 euro
  • meer dan 20 nesten : 50 euro

Hoe aanvragen?

 1. Vul het aanvraagformulier in.
 2. Voeg een schets of een plannetje toe met aanduiding van waar de zwaluwnesten zich bevinden.
 3. Bezorg het aanvraagformulier en de bijlage vóór 15 juli op één van de volgende manieren aan Stad Poperinge:
  • Per post: aan Stad Poperinge, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
  • Afgeven in de milieudienst in de Veurnestraat 55.
  • Per e-mail: aan milieu@poperinge.be.
 
Subsidie zwaluwnesten - zwaluw

Op deze pagina