BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Rixensart

Op 16 september 1988 ontmoette toenmalig burgemeester Marc Mahieu vertegenwoordigers van de gemeente Rixensart tijdens een algemene statutaire vergadering van de Belgische Vereniging voor de Raad van Europese Gemeenten. Deze bijeenkomst vond plaats in Rixensart en blijvende contacten werden onderhouden tussen de gemeentebesturen van Poperinge en Rixensart.

In 1990 werd besloten om een officiële verbroedering aan te gaan. Deze beslissing werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Rixensart op 7 februari 1990 en Poperingse gemeenteraad keurde éénparig de verbroedering goed in zitting van 5 april 1990.

Rixensart, met zijn 2 deelgemeentes Genval en Rosières, situeert zich in Waals-Brabant op 25 kilometer van Brussel.

Er zijn uitwisselingsprojecten tussen de onderwijsinstellingen van beide steden, kunsttentoonstellingen en naar aanleiding van officiële manifestaties zoals de Hoppefeesten in Poperinge en Rixensart en Fête zijn er delegaties van beide steden aanwezig.

 

Op deze pagina